Geautomatiseerd, gecentraliseerd en gedecentraliseerd beheer van textiel.

RFID wasgoed uitgifte & terugname systeem, ideaal voor linnen, werkkleding, uniformen,...

Voor wasserijen, ziekenhuizen en zorginstellingen, maar eveneens de industrie is het een hele uitdaging om te voorzien in werkkleding, linnen en uniformen.

Met de teXtag textielbeheeroplossing kan de hele uitgifte & terugname cyclus volledig geautomatiseerd en opgevolgd worden.

Zowel de gecentraliseerde als gedecentraliseerde uitgifte en terugname van textiel is mogelijk, alsook het opvolgen van het transport van er naar de wasserij.

De gecentraliseerde oplossingen kan men best beschouwen als een inloopkast, die men via een draaideur betreed en verlaat, het textiel dat de werknemers mee hebben wordt op dat moment automatisch geregistreerd en geboekt.

De gedecentraliseerde oplossingen werken met intelligente lockersystemen, die op een afdeling of gebouw geplaatst worden.
Werkkledij & textiel zijn lokaal beschikbaar voor de medewerkers, verplaatsingen naar een centrale locatie zijn niet meer vereist, wat een aanzienlijk besparing in tijd is.

Met de gecentraliseerde oplossing, passeren de gebruikers via een draaideur, waardoor een snelle en automatische registratie van het textiel gegarandeerd is.